Iga unistus

võib olla investeering
php?article_id=4274&page=3265&action=article& EL arvamus kogukonna juhitava arengu kohta

EL arvamus kogukonna juhitava arengu kohta

Uuel EL rahandusperioodil 2014-2020 on LEADER meetme ametlik nimi Kogukonna juhitud kohalik areng, mis kirjeldab LEADER põhimõtet väga täpselt. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 10. - 11. detsembril toimunud üldkogul võeti vastu arvamus kogukonna juhitava arengu kohta: „Kogukonna juhitav kohalik areng 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika vahendina kohalikuks, maaelu, linna- ja linnalähipiirkondade arenguks”. Kokkuvõtlikult Komitee arvamuse põhipunktid:

LEADERi meetod on möödunud kahe aastakümne jooksul tõestanud oma elujõulisust ja osutunud tõhusaks vahendiks maapiirkonnas. Partnerluspõhimõtte edendajaks linnades on olnud EL algatused URBAN, URBACT, EQUAL ja teised programmid, millest on saanud alguse kogukonna juhitav kohalik areng (CLLD, Community Led Local Development), mis kujutab endast LEADER meetodi edasiarendust.

Kogukonna juhitav kohalik areng võiks olla vahend, mis aitab kaasa majanduslikust ja sotsiaalsest kriisist väljumisel. Keskmesse tuleb asetada innovaatilised projektid, uued töökohad ja ettevõtlus. Seda tuleb vaadata kui uuendust regionaalpoliitikas.

Nimetatud lähenemisviisi tuleks laiendada kõigile ESIFi fondidest rahastatavatele tegevustele, võimaluse korral ka kohustusliku kohaldamisega kõigi fondide suhtes (vähemalt 5 %). Komitee toetab kõnealuse vahendi järkjärgulist kasutamisele võttu kõigis ELi liikmesriikides partnerluspõhimõtte järgimise ja parimate tavade vahetamise alusel nii maa- kui ka linnapiirkondades.

Komitee  väljendab pettumust selle üle, et ametiasutused ei suhtu sageli positiivselt kogukonna juhitava kohaliku arengu meetodisse – ja seda vaatamata meetodi tõhususele. Kõnealuse vahendi edukas elluviimine eeldab poliitilist toetust kõigil tasanditel (ELi, liikmesriikide ning kohalik ja piirkondlik tasand).

Komitee soovitab üksikasjalikult ja kriitilise pilguga analüüsida konkreetsete  liikmesriikide lähenemisviise ning koostada soovitusi selle kohta, kuidas vahendit tulemuslikult rakendada. 

Toetatakse vastavasisulise uuringu läbi viimist, kus oleks kirjeldatud lisaks headele  praktikatele ka läbikukkumisi, mida tulevikus tuleb vältida.

Komitee arvates tuleb kogukonna juhitava kohaliku arengu aluspõhimõtetest rangelt kinni pidada.

Halduskoormust tuleb lihtsustada

Programmi prioriteedid: noored maapiirkonnas, kohalik majandus, sotsiaalne ettevõtlus, tervislikud ja piirkondlikud tooted, vähese süsinukuheitega ühiskond ja olemasolevate võrgustike tõhus kasutamine nt liikmesriikide  maaeluvõrgustikud.

Tõdetakse linnapiirkondade partnerluste erinevust. Märgitakse, et linnapiirkonnad  saavad enda vajadusi ja võimalusi arvestavate partnerluste arendamisel eeskuju võtta maapiirkonna partnerlustest, kuid vajavad selleks üleminekuperioodi.

Oluline on suutlikkuse suurendamise vajadus, et kõigil partneritel oleks võimalik oma rolli täiel määral täita, mitte jääda selle protsessi raames lihtsalt vaatlejateks.

Liikmesriigid ei tohiks raskendada Euroopa Liidu õigusnorme.

Kohalikel tegevusrühmadel peab olema piisavalt vahendeid efektiivseks süsteemi toimimiseks.

Koguda liikmesriikide häid praktikaid.

Samal teemal Võrgukirja lugu 7. Oktoobril 2014:

http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=4274&page=3265&action=article&

Juuli 2020
ETKNRLP
  12345
67891011 12
13 14 15 16 17 18 19
2021 22 23 24 25 26
2728293031  
EL arvamus kogukonna juhitava arengu kohta
EL arvamus kogukonna juhitava arengu kohta
EL arvamus kogukonna juhitava arengu kohta
EL arvamus kogukonna juhitava arengu kohta

Kohalik tegevusgrupp
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda - PAK on Leader-tüüpi kohalik tegevusgrupp, mis pakub kaasabi elukeskkonna kaasajastamisel ja parandamisel.

Strateegia
Elukeskkonna parandamine sotsiaalse ja toetava infrastruktuuriga. Loodus- ja kultuuripärandi mitmekülgsem ning efektiivsem kasutamine.

Projektitoetused
Loe lähemalt projektitaotluste vastuvõtuaegade ja projektitaotluse tingimuste kohta toetuste sektsioonis. Vaata uute voorude teated uudiste all.

Kontaktandmed
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda,
Tartu mnt 49, Iisaku 41101,
tel +372 56208461, +372 55559403, Saada e-mail

 

 Organisatsioon Organisatsioon Organisatsioon 

Veebidisain aara.ee

EL arvamus kogukonna juhitava

EL arvamus kogukonna juhitava

Uuel EL rahandusperioodil 2014-2020 on LEADER meetme ametlik nimi Kogukonna juhitud kohalik areng, mis kirjeldab LEADER põhimõtet väga täpselt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 10

EL arvamus kogukonna juhitava arengu kohta

www.pakmty.ee © 2018 Peipsi-Alutaguse Koostöökoda »