Iga unistus

võib olla investeering
Voorust 28. 03. 2016-08. 04. 2016 On suurenenud piirkonnas pakutavate turismiteenuste valik, pikeneb külastajate piirkonnas viibimise aeg, suurenevad turismiettevõtjate sissetulekud Valminud projektid

Valminud projektid

Voorust 28.03.2016-08.04.2016

Valminud projektid
Valminud objekt

Iisaku lasketiiru hügieeniruumi ehitamine

Taotleja: MTÜ Iisaku Laskeklubi

PRIA viite nr: 619216440249

Projekti summa: 2026,80 €

Toetuse summa: 1824,12 €

 

Üldine eesmärk on populariseerida laskesporti piirkonna elanikkonna seas. Laskespordiks vajaliku infrastruktuuri väljaarendamine ning selle korrashoiu ja arendamise tagamine. Laskespordi ürituste parimal tasemel korraldamise abil Iisaku piirkonnale täisväärtusliku elukeskkonna maine loomine.

Otsene eesmärk on lasketiiru juurde hügieenisõlme (WC ja dušinurga) rajamine;
Laskespordi treeningute ja ürituste korraldamise füüsilise keskkonna parendamine. 

Valminud projektid
Valminud objekt
Valminud projektid
Renoveeritud katus

Tudulinna kiriku katusekatte renoveerimine

Taotleja: EELK Tudulinna Rahu Kogudus

PRIA viite nr: 619216440260

Projekti summa: 8486,38 €

Toetuse summa: 7486 €

 

Pühakoja katus sai parandatud ja täiendavalt kinnitatud, millega likvideeriti suuremate kahjustuste oht ning tagati kunstiväärtuste säilimine.

Valminud projektid
Renoveeritud katus
Valminud projektid

Puhkpillistuudio pillipargi täiendamine

Taotleja: MTÜ Puhkpilliorkester Avinurme

PRIA viite nr: 619216440258

Projekti summa: 7374 €

Toetuse summa: 6636,6 €

 

Valminud projektid
Soetatud pillid
Valminud projektid

Noorte videostuudio arendamine

Taotleja: MTÜ JustMind

PRIA viite nr: 619216440250

Projekti summa: 5998,80 €

Toetuse summa: 5398,92 €

 

Eesmärk: jätkusuutlik kogukond.Antud projekti näol on tegu noorte idee järgi ja nende endi poolt kirjutatud projektiga. Varasemalt aktiivselt fotostuudiot kasutanud noored soovivad arendada oma oskuseid ka video- ja filmimaailmas. Aktiivsed ja tegutsevad noored on oluline osa jätkusuutlikust kogukonnast.

Valminud projektid
Valminud projektid

Mäetaguse puhkeala discgolfi pargi rajamine

Taotleja: Mäetaguse Vallavalitsus

PRIA viite nr: 619216440253

Projekti summa: 6244 €

Toetuse summa: 5619,60 €

 

Projekti raames rajati Mäetagusele Eesti esimene kõrgeima atesteeringuga ehk AAA kvalifikatsiooniga discolfi rada 18 korviga.

 

Projekti investeering teostati tegevusgrupi MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkonnas, millega aidati kaasa kohaliku tegevusgrupi strateegias seatud eesmärgi kogukonna arendamine ja aktiviseerimine saavutamisele. Peale projekti realiseerimist on piirkonna traditsioonid säilitatud ja edasi arendatud ning kogukonnale oluline objekt on korrastatud ning pidevas kasutuses, kus saavad nüüdsest toimuda ühised üritused.

Valminud projektid
Valminud projektid

100 m kuulitiiru laskeraja kaasajastamine

Taotleja: MTÜ Reino Jahilasketiir

PRIA viite nr: 619216440257

Projekti summa: 6960 €

Toetuse summa: 6264 €

 

Projekti "100 meetri kuulitiiru laskeraja kaasajastamine" käigus soetasime uue 54 meetri pika märgiliikumise raja (raudtee) ja elektroonika (juhtkilp ja-pult). Uus investeering hoiab ära märgi liikumise tehnilised tõrked, mis tagab laskekatsete ja võistluste sujuvama läbiviimise.

Valminud projektid
Valminud projektid

Mäetaguse spordiala- välijõusaali ja takistusraja rajamine

Taotleja: Mäetaguse Vallavalitsus

PRIA viite nr: 619216440252

Projekti summa: 81138,72 €

Toetuse summa: 27798,13 €

Valminud projektid
Valminud projektid

Videovalve paigaldamine Iisaku alevikus

 

Taotleja: Iisaku Vallavalitsus

PRIA viite nr: 619216440254

Toetuse summa: 5727,60 €

Projekti summa: 6548,40 €

 

Tegevuse elluviimisega sai Iisaku alevikku paigaldatud 4 videokaamerat. Videokaamerate pilt on jälgitav kohalikus politseijaoskonnas. Videokaamerad on ühendatud kohaliku politseijaoskonna serveriga ning videopilt läheb ka Tallinnasse politsei ühtsesse serverisse. Tegevuse elluviimisega suurenes elanikkonna turvalisus ning politseil tekkis võimalus kuritegusid paremini avastada ja neid lahendada, kuna videokaamerad said paigaldatud Iisaku aleviku tähtsamate teede ristumiskohtadesse ja aleviku sissesõitudele.

Valminud projektid

Iisaku kiriku kellatorni katusekatete vahetus

 

Taotleja: EELK Iisaku Kogudus

PRIA viite nr: 619216440255

Toetuse summa: 40 000 €

Projekti summa: 53778,48 €

 

Projekti käigus renoveeriti Iisaku kiriku kellatorni katus. Renoveeriti alussõrestik ning paigaldati uus kate. 

Valminud projektid

Jahimaja kõrvalhoone ehitus


Taotleja: MTÜ Mäetaguse Venator
PRIA viite nr: 619216440262
Toetuse summa: 110 544,70 €
Projekti summa: 60 000 €

 

Käesoleva projekti eesmärgiks oli Väike-Pungerja küla ja ümbritsevate külade elukeskkonna taseme ja atraktiivsuse suurendamine, ühendades selle kohaliku omaalgatuse ja aktiivsuse tõusuga.


Jahimaja kõrvalhoone on planeeritud viie eraldi ruumiga: ulukite esmaseks käitluseks, jahutamiseks ning talvise lisasööda hoidmiseks. Käitlus- ja jahutusruumidesse on kavandatud külmutus- ja kütteseadmed, telfrid ning lõike- ja pakendusseadmed, mis tagavad puhta ja kvaliteetse ulukiliha käitluse.


Kõrvalhoone eesmärgiks on võimaldada jahiühendustel ulukite käitlemist, jahutamist ja hoidmist. Lisaks ruume jahiinventari ja metsloomade lisasööda (teravili, lehisvihad, sool) hoidmiseks.

Valminud projektid
Valminud projektid

Mänguväljak ja ronimislinnak

Taotleja: MTÜ Mäekeskus

PRIA viite nr: 619216440256 

Projekti summa: 21797 €

Toetuse summa: 19617,30 €

 

•MTÜ Mäekeskus aitab kaasa piirkonna turvalise looduskeskse ajaveetmise paiga loomisele ja ühendamisele Alutaguse Seikluspargi tänaste juba toimivate tegevustega.
•Rõhutame piirkondlikku eripära, Eesti suurima järvistu- Kurtna järvistu kaunis looduses vaba aja veetmise propageerimisel.
•Rajame uuendusliku madal treeningkompleksi/seiklusraja lasteaia vanuses lastele.

Valminud projektid
Valminud projektid

Avinurme MKM Disc Golfi väljak

 

Taotleja: MTÜ JustMind
PRIA viite nr: 619216440251
Projekti summa: 5891,64 €
Toetuse summa: 5300 €

 

Avinurmes on 9 korviga disc golfi väljak. Projekt on teostatud kohalike noorte omaalgatusena ehk täidetud eesmärk toetada noorte ettevõtlikkust ja samas on tulemuseks ka piirkonnale oluline spordirajatis.

Valminud projektid

Vasknarva küla esmamainimise 600.aastapäeva tähistamine

 

Taotleja: MTÜ Vasknarva 600
PRIA viite nr: 619216370259
Projekti summa: 6173 €
Toetuse summa:  6859 €

 

Projektis korraldati Vasknarva küla esmamainimise 600.aastapäeva tähistamine, kus oli teatraliseeritud etendusi ja tegevusi kogu perele.

14.augustil 2016. ja 2017.aasta suvel olid Vasknarva külas Vasknarva linnuse juures järgnevad tegevused:

 

1. Põhjasõjaaegse lahingu taaslavastus sõjaajaloo klubide koostöös. 

2. 2016.a. Mehistele tegevustele lisaks demonstreeriti 16. sajandi tantse ja etendati keskaegseid legende.

3. 2016.a. Lapsed leidsid tegevust kaltsunukkude meisterdamisega nagu nende esivanemad sajandeid tagasi.

4. 2017.a.suvel toimus lisaks lahingule (vaata videot siit) välitingimustes 8-stendiline näitus. Kajastati Vasknarva linnuse lugu, traditsioonilisi tegevusi nagu kalapüük, laevandus ja kingsepatöö, õigeusu ja hariduse ajalugu piirkonnas. Näitus pannakse edaspidi välja Alajõe rahvamajja.

5. 2018.a.Valmis 10-minutiline videofilm (vaata siit), mis kajastas piirkonna ajalugu, tänapäeva ning projekti üritusi 2016-2017. Film on ühtlasi projekti tulemuste tutvustus. 

Valminud projektid
Fotod: Janne Juuse

Avinurme kitsarööpmelise raudtee ooteplatvorm

Taotleja: MTÜ Avijõe Selts
PRIA viite nr: 619216440248

Projekti summa: 13 574,71 €
Toetuse summa:  12 167,24 €

 

Selle investeeringuga valmis Avinurme kitsarööpmelise raudtee ootepaviljon, mis on mugavaks võimaluseks rongile minekul ( tulevikus pikeneb raudtee ootepaviljonini), samuti annab võimaluse erinevate infotahvlite väljapanekuks, (raudtee ajalugu, metsa ülestöötamise areng, looduse ringkäik jne.). Ootepaviljon on ka koosolekute korraldamise kohaks, kogukonnal on võimalus korraldada erinevaid üritusi jne. Hoone on ühekordne, kelpkatusega, meenutades kunagist Avinurme jaamahoonet. Välisseinad täispuit, siseseinad vineer, akendeks plastik, plekkkatus, puitpõrand. Hoones on ka võimalus ööbida nii nagu RMK matkamajades.

https://www.err.ee/856398/maailma-luhim-tegutsev-kitsaroopmeline-raudtee-sai-avinurmes-oma-jaamahoone 

Valminud projektid
Valminud projektid

Järveküla õppemaja ja talveretkede varustus

Taotleja: MTÜ Lohusuu Lodi

PRIA viite nr: 619216440261

Projekti summa: 5687,91 €

Toetuse summa: 3412,75 €

 

Talvisel Peipsil on unikaalne Järveküla, kus viiakse läbi loodusretki ja tutvustatakse Peipsi kalastustraditsioone. On kaasanud kohalikke inimesi osalema aktiivselt ühistegevuses, paranenud on elukeskkond ja mitmekeseistunud Peipsi äärsed tegevusvõimalused. On suurenenud piirkonnas pakutavate turismiteenuste valik, pikeneb külastajate piirkonnas viibimise aeg, suurenevad turismiettevõtjate sissetulekud.

Valminud projektid
Jaanuar 2021
ETKNRLP
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Valminud projektid
Valminud projektid
Valminud projektid
Valminud projektid

Kohalik tegevusgrupp
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda - PAK on Leader-tüüpi kohalik tegevusgrupp, mis pakub kaasabi elukeskkonna kaasajastamisel ja parandamisel.

Strateegia
Elukeskkonna parandamine sotsiaalse ja toetava infrastruktuuriga. Loodus- ja kultuuripärandi mitmekülgsem ning efektiivsem kasutamine.

Projektitoetused
Loe lähemalt projektitaotluste vastuvõtuaegade ja projektitaotluse tingimuste kohta toetuste sektsioonis. Vaata uute voorude teated uudiste all.

Kontaktandmed
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda,
Tartu mnt 49, Iisaku 41101,
tel +372 56208461, +372 55559403, Saada e-mail

 

 Organisatsioon Organisatsioon Organisatsioon 

Veebidisain aara.ee

Valminud projektid

Valminud projektid

Valminud objekt Iisaku lasketiiru hügieeniruumi ehitamine Taotleja: MTÜ Iisaku Laskeklubi PRIA viite nr: 619216440249 Projekti summa: 2026,80 € Toetuse summa: 1824,12 € Üldine eesmärk on populariseerida laskesporti piirkonna elanikkonna seas Laskespordiks vajaliku infrastruktuuri väljaarendamine ning selle korrashoiu ja arendamise tagamine Voorust 28.03.2016-08.04.2016

Valminud projektid

www.pakmty.ee © 2018 Peipsi-Alutaguse Koostöökoda »