Iga unistus

võib olla investeering
Voorust 08. 10. 2016-14. 10. 2016 Lisaks soetati uudne meepakendamismasin, mis pakendab mett väiksetesse tuubidesse, mida saab müüa toitlustuskohtadele Valminud projektid

Valminud projektid

Voorust 08.10.2016-14.10.2016

Valminud projektid

Helivõimendus avalikeks üritusteks

Taotleja: MTÜ Kultuuriveski

PRIA viite nr: 619216441636

Projekti summa: 4700 €

Toetuse summa: 4200 €

 

Eesmärgiks oli soetada helivõimendus, mida saab kasutada nii väli- kui sisetingmustes avalikel üritustel. Kultuuriveski on aastaid korraldanud erinevaid üritusi Illuka, Mäetaguse ja teistes Ida-Virumaa ning muude maakondade omavalitsustes, kus tihtilugu on probleemiks helitehnika olemasolu. Antud tegevus aitab kindlasti seatud eesmärke saavutada.

Valminud projektid
Valminud projektid

Leivaahju soetamine

Taotleja: Kalev Niine Tagavälja Talu

PRIA viite nr: 619216441601

Projekti summa: 3017 €

Toetuse summa: 1810,20 €

 

Projekti eesmärgiks oli soetada leivaahi, kus on võimalik meie esivanemate kombel küpsetada kodust ja puhast rukkileiba. Sellega hoitakse piirkonnas elus vanad leivaküpsetuse oskused ja talul on võimalik laiendada oma pakutavate teenuste nimekirja nii valmis toodete müügiga kui temaatiliste töötubade korraldamisega.

Valminud projektid

 

Taimekaitseprits

Taotleja: Ole Talu OÜ

PRIA viite nr: 619216441632

Projekti summa: 9000 €

Toetuse summa: 5400 €

 

Ettevõte soetas oma põhitegevuse efektiivsemaks teostamiseks uue ning keskkonnasäästlikuma taimekaitsepritsi. 

Valminud projektid
Valminud projektid

Jahi GPS seadmed ja rajakaamerad

Taotleja: MTÜ Tudulinna Jahimeeste Selts

PRIA viite nr: 619216441622

Projekti summa: 6044.20 €

Toetuse summa: 5439.77 €

 

Projekti eesmärk on tagada efektiivne jahipidamine, koerte ja jahimeeste kiirem asukohaleidmine (orienteerumine metsas) ja asukohtade-objektide leidmine looduses, selleks oli vaja soetada jahiseltsile uue põlvkonna jahikoerte jälgimise GPS süsteemid. Uudsel tehnoloogial põhinevad rajakaamerad aitavad looduses tuvastada ulukeid ja teostada vaatlus-seiret. Uutel süsteemidel on selgemalt jälgitav ekraan. Ühe GPS seadmega saab korraga jälgida rohkem koeri või mehi – GPS vastuvõtja toimib raadiosaatja põhimõttel ja teine pool seadmest, st saatja (võru) asub kas koera kaelas või jahimehe-ajaja küljes. Läbi uue süsteemi on lihtsam ja arusaadav läbida metsamassiive ja rabasid, eriti halva ilmaga.

Valminud projektid
Valminud projektid

Aerusurfi varustuse soetamine

Taotleja: Maastikukorralduse OÜ

PRIA viite nr: 619216441613

Projekti summa: 3350.80 €

Toetuse summa: 2010.48 €

 

Veeturismi arendus kohalikul ressursil baseeruva ettevõtte näol väärindab piirkonda ning loob eelduseks piirkonna parema ja jätkusuutlikuma kogukonna tekkeks läbi ühtsete tegevuste. Projekti tegevusega kasvab piirkonna tuntus turismisihtkohana sh ka arendataval Peipsi rannal. Samuti saab arendada koostööd majutus- ja toitlustusasutustega ning seega arenevad piirkonna eripärast lähtuvad jätkusuutlikud koostöövõrgustikud. Peipsi-Alutaguse Koostöökoja piirkonna kasu antud projektist võib käsitleda, et kavandatud tegevusega on suurendatud maapiirkondade majandusliku arengu edendamist, andes võimaluse mitmekesistada piirkonna tegevusvaldkondi ning arendades mikroettevõtet.

 

Valminud projektid
Valminud projektid

Juhandra talu tootmise aktiivistamine (metsaveohaagise soetamine)

Taotleja: FIE Uljas Põllu

PRIA viite nr: 619216441630

Projekti summa: 10634.40 €

Toetuse summa: 6380.64 €

 

Talu soetas metsaveohaagise, et võimaldada põhitegevusala (puidu töötlemine ja väärindamine) tootmist efektiivistada ning tootmismahtu tõsta. 

Valminud projektid

Rajakaamerate soetamine

Taotleja: MTÜ Reino Jahilasketiir

PRIA viite nr: 619216441644

Projekti summa: 2800 €

Toetuse summa: 2520 €

 

MTÜ Reino Jahilasketiiru jahimehed soetasid Leader programmi toel 2017. aastal kümme uut rajakaamerat. Kaamerate vahendusel toimub söödakohtadel ulukite seire ja üleüldine metsas toimuval silma peal hoidmine. Distantsseire hoiab kokku jahimehe ajalist ja rahalist ressurssi, sest pilte on võimalik koheselt näha arvutis või mobiiltelefonis kohapeale minemata.

Valminud projektid
Valminud projektid

 

Veiste kogumispuuri ja kogumisaia elementide komplekti ostmine

Taotleja: FIE Ervin Rajamets

PRIA viite nr: 619216441629

Projekti summa: 2310 €

Toetuse summa: 1155 €

 

Valminud projektid
Valminud projektid

Töövahendite soetamine (droon ja rajakaamerad)

Taotleja: MTÜ Virumaa Metsaühistu

PRIA viite nr: 619216441608

Projekti summa: 2798,24 €

Toetuse summa: 1678,94 €

 

Projekt aitas lisada organisastioonile võimekust teenuste pakkumisel. Tänu sellele tõuseb piirkonnas metsade kvaliteet, metsaomanikud saavad tulevikus rohkem tulu, suureneb turvatunne ja meie piirkonna metsad saavad parema ilme. Drooni kasutades saab kiirendada metsade seiret - üle kontrollida raied, istutamised, kultuurihooldused ja muud tööd. Samuti on võimalik peale tormi saada ruttu ülevaade, kas ja mis ulatuses torm on metsa kahjustanud. GPS-i abil on võimalik märkida sisse kinnistute ja eraldiste piire. Valvekaamerad on vajalikud, et raiete ajal teostada metsamaterjali järelevalvet, vältimaks vargusi, mis paraku on meie kandis üsna sagedased.

 

Valminud projektid
Valminud projektid


Lihaveiste kasvatuse arendamine (kogumisaedade ja haagise soetamine)
Taotleja: Metsa Viiking OÜ
PRIA viite nr: 619216441640
Projekti summa: 3905,83 € 
Toetuse summa: 2343,50 €

 

Soetatud vahendid aitavad kaasa noore põllumajandusettevõtte arendamisele ning annavad juurde lisandväärtust ning loovad uusi võimalusi. Soetatud haagis läheb töösse veistele silo-ja heinapallide veos, samuti veiste transpordiks lihakombinaati. Haagisega saab vedada veistele jõusööta ja teravilja, samuti kogumisaedasid punktist A punkti B. Kogumisaedadesse koondatud loomadele on lihtsam teostada vaktsineerimist, paigaldada kõrvamärgid, vajadusel loomad üksteisest eraldada.

Valminud projektid
Valminud projektid

Interaktiivne infotahvel

Taotleja: SA Iisaku Kihelkonna Muuseum

PRIA viite nr: 619216441614

Projekti summa: 11032,80 €

Toetuse summa: 9929,52 €

 

Projekt mõjutab kogu piirkonda. Läbi interaktiivse infokioski saab tutvustada ja reklaamida tervet piirkonda ning piirkonnas tegutsevaid ettevõtteid. Tutvustada piirkonna erinevaid käsitööprogramme ja käsitööpäevi, kultuuriüritusi, seminare jne. Selgelteristuv, uuenduslik ja interaktiivne reklaamalus on lööv ja jõuab suurema tarbija hulgani, kui seda on tava infokandjad. Lisaks annab interaktiivne infoalus võimaluse reklaamida kõike erinevates keeltes. Eestis pole varem sääraseid infostende valdadesse üles pandud. See omakorda loob võimaluse Iisaku vallal selgelt teistest eristuda, mis omakorda loob võimaluse suurendamaks huvi meie vastu ja tuues piirkonda kõrgendatud tähelepanu ja reklaami siinse piirkonna vastu. Muuseum on nõus projekti kaasama kõiki vallas tegutsevaid ettevõtteid, reklaamima nende tooteid ja korraldatavaid üritusi. Valminud projektid
Valminud projektid

Heinatehnika soetamine mahetootmise arendamiseks Uus-Liivamäe talus 

Taotleja: FIE Piret Anvelt

PRIA viite nr: 619216441627

Projekti summa: 15 819,6 €

Toetuse summa: 9491,76 €

 

Investeeringu eesmärgiks oli soov soetada kaaruti-vaaluti ja heinapress kuiva heina tegemiseks. Projekti eesmärk oli muuta heinategemine lihtsamaks, füüsiliselt kergemaks ja ajaliselt kiiremaks, et oleks võimalik suurendada loomade arvu ettevõttes.

Valminud projektid
Valminud projektid


Vahendite soetamine
Taotleja: MTÜ Iisaku Noorte Klubi
PRIA viite nr: 619216441616
Projekti summa: 6964,40 €
Toetuse summa: 6267,96 €

 

Iisaku Noorte Klubi soetas noortekeskusesse 3x4,5 m telgi, välimööblit (3 komplekti laudu+6 pinki), projektori, arvutilauad 3 tk ja arvutitoolid 3 tk ning 3 lauaarvutit ning 2 juhendajate arvutit. Soetatud investeering aitab kaasa noortekeskuse arengule ning loob noortele kaasaegsed võimalused osaleda infoühikonnas. 

Valminud projektid

Lamba ja Roosi talu köögi sisustuse soetamine
Taotleja: OÜ Lammas ja Roos
PRIA viite nr: 619216441609

Projekti summa: 13 729 €
Toetuse summa: 8237,40 €

 

Toetuse tulemusena on rajatud köök, kus igapäevaselt toodetakse lihatooteid, mis on juba praegusel hetkel saanud tuntust ja tunnustust mitmel pool Eestis ning toetab kohaliku toidu tarbimist ja tootmist reklaamides seeläbi ka meie piirkonda Iisaku valda, Ida-Virumaad.

Valminud projektid
Valminud projektid

Karjamaa söögiterrassi ehitamine

Taotleja: Spordiklubi BC Karjamaa

PRIA viite nr: 619216441641
Projekti summa: 11 135,88 €
Toetuse summa: 10 022,29 €

 

Spordiklubi BC Karjamaa investeering loob valdkonda lisandväärtust (laagrihooaeg pikeneb) javinnovaatilist elementi (laagriliste huvitegevused ei sõltu ilmastikust). Investeeringuga arendatakse jätkusuutliku kogukonda.

Valminud projektid
Valminud projektid

Väikelaeva soetamine

Taotleja: OÜ Arbyco

PRIA viite nr: 619216441645

Projekti summa: 10 000 €
Toetuse summa: 6000 €

 

Kasutatud võikelaeva soetamine eesmärgiga pakkuda Peipsi järvel uusi teenuseid. 

Frontaallaaduri komplekti ostmine

Taotleja: FIE Ervin Rajamets

PRIA viite nr: 619216441628

Projekti summa: 4780 €
Toetuse summa: 2868 €

 

Kohaliku tegevusgrupi strateegias seatud eesmärkide hulgas on esikohal kohalikul ressursil baseeruva ettevõtluse väärindamine ja areng. Taotleja poolt ellu viidavad tegevused aitavad kaasa strateegia eesmärkide saavutamisele põhiliselt kahes osas:
1.Põllumajandusmaal kui kohalikul ressursil baseeruva ettevõtluse arenemises ja konkurentsivõime tugevnemises efektiivsema tehnoloogia kasutuselevõtu tagajärjel;
2.Põllumajanduse poolt keskkonnale põhjustatava negatiivse mõju vähenemises seoses sõnnikumajanduse parema korraldamisega, põllumajandusmaastiku korrastumisega sõnnikumajandusega seonduvalt ning söötade transpordiks kuluva diislikütuse koguse vähenemisega kaasnevate saasteainete vähenemisega. 

Valminud projektid
Valminud projektid

Kuremäe hosteli katla vahetus
Taotleja: OÜ Cops ja Max
PRIA viite nr: 619216441633
Projekti summa: 4911 €
Toetuse summa: 2946,60 €

 

Kuremäe hostelile uue katla paigaldus. 

 

 

Valminud projektid
Valminud projektid

Pärna marjad
Taotleja: OÜ Ehitus ja Arendus
PRIA viite nr: 619216591646
Projekti summa: 6137 €
Toetuse summa: 3040 €

 

Ettevõte sotas 10000 mustsõstra taime istanduse loomiseks. Samuti soetati mullafrees istanduse hooldamiseks. 

Eesmärgiks oli talu maadel arendada mahepõllumajandust ja rajada mustsõstra
istandus ning hakata realiseerima ja väärindama mustsõstart. Planeeritud on
istandus rajada erinevate sortide baasil Triton, Tisel, Ben Connan ja Bona. Marja sortide valikul on oluline sobilikus masin korjeks. Edaspidi on kavas haarata kaasa ka teisi talunikke ja üheskoos jõuda arvestatavate kogusteni, et jõuda Euroopa maheda sõstra turule.

Valminud projektid

Rajamäe sõstar
Taotleja: OÜ Sumsartuur
PRIA viite nr: 619216441649
Projekti summa: 8090 €
Toetuse summa: 4000 €

 

Ettevõte sotas 10000 mustsõstra taime istanduse loomiseks. Samuti soetati hooldusniiduk istanduse hooldamiseks. 

Eesmärgiks oli talu maadel arendada mahepõllumajandust ja rajada mustsõstra istandus ning hakata realiseerima ja väärindama mustsõstart. Planeeritud on istandus rajada erinevate sortide baasil, mis on Eestis läbiproovitud ja võimaldavad kombainkorjamist - näiteks Intercontinental, Titania, Ben Connan, Triton, Tisel, Bona. Hetkel on parimad pakkumised saadud Poola mustsõstra aretajatelt. 
Edaspidi on kavas haarata kaasa ka teisi talunikke ja üheskoos jõuda arvestatavate kogusteni, et jõuda Euroopa maheda sõstra turule. Eesmärgi saavutamiseks valmistatakse ette põld, istutatakse mustsõstra istikud, hooldatakse ja haritakse seda ning 3-4 aasta möödudes hakatakse töötlema ja realiseerima saadavat saaki.

 

 

Valminud projektid
Valminud projektid


Pagari hosteli arendamine
Taotleja: Mäetaguse Vallavalitsus
PRIA viite nr: 619216441625
Projekti summa: 12661 €
Toetuse summa: 7596,57 €

 

Projekt aitas kaasa Pagari hosteli sisustuse soetamiseks, et pakkuda piirkonnas uue teenusena hosteli majutust, mis on suunatud vähenõudlikumale kliendile ning on soodsam. 

Valminud projektid
Valminud projektid

Laste mänguvahendite soetamine ja nende paigaldamine Kauksi promenaadil
Taotleja: Iisaku Vallavalitsus
PRIA viite nr: 619216441602
Projekti summa: 35 653 €
Toetuse summa: 30 000 €

 

Antud projekti eesmärk oli realiseerida osaliselt Maastikuarhitektuurset projekti Kauksi rand (http://www.iisaku.ee/avaleht/omavalitsus/projektid/?). Rannapromenaadile soetati ja paigaldati laste platvorm koos turnimispuuga, kaks karuselli, pesakiik ja kaks batuuti. Düüne alale sai paigaldatud kiiged ning varasemalt väljasehitatud platvormidele pingid päevitamiseks ja ilusate vaadete nautimiseks.Laste atraktsioonid on mõeldud erinevatele vanusegruppidele. Kui siiani piirdus väikelaste tegevus vaid liivas mängimisega, siis nüüd on võimalus kiikuda ja karusellil keerutada, suurematel lastel turnida ronimisredelil, kiikuda ja hüpata batuudil. Laste mänguvahendite ja pinkide soetamisega muutus Kauksi rand tunduvalt atraktiivsemaks ja puhkajasõbralikumaks.

 

Valminud projektid
Valminud projektid

 

Tootmistsehhi ehitus
Taotleja OÜ Germani Talu
PRIA viite nr: 619216441621

Projekti summa: 99 597,80 €

Toetuse summa: 49 798, 90

 

Projekti eesmärk oli ehitada valmis ettevõttele oluline tootmishoone, millega parandatakse tootmiskvaliteeti, suurendatakse tootmismahtusid ning luuakse töötajatele parmad töötingimused.

Hoone juurdeehitus mahuga 360 m2 rajati varasemalt planeeritud kohale.

Valminud projektid
Valminud projektid

 

Jahimaja kõrvalhoone ehitamine
Taotleja: Lohusuu Jahiselts
PRIA viite nr: 619216441643

Toetuse summa: 11 953,44 €

Projekti summa: 13 725,60 €

 

Käesoleva projekti eesmärgiks oli Lohusuu valla elukeskkonna taseme ja atraktiivsuse suurendamine, ühendades selle kohaliku omaalgatuse ja aktiivsuse tõusuga. Projekti käigus ehitati jahimaja kõrvalhoone kahe eraldi ruumiga: esimene ruumi kasutatakse ulukite esmaseks käitlemiseks, teine jahutamiseks ja lühiajaliseks säilitamiseks. Hoone on kavandatud nii, et tagada mugav, puhtas ja kvaliteetne ulukiliha käitlemise.

Valminud projektid
Valminud projektid

Tartu mnt 49 maja siserenoveerimine (1.korrus)
Taotleja: SA Iisaku Kihelkonna Muuseum
PRIA viite nr: 619216441637

Projekti summa: 124 246 €
Toetuse summa: 60 000 €

 

Valminud projektid
Valminud projektid

Lambalauda ehitus
Taotleja: FIE Kalev Toome
PRIA viite nr: 619216441606
Projekti summa: 35 604 €
Toetuse summa:  17 802 €

 

Lammastel on elutingimused tunduvalt paranenud ja nende hooldamine on mugavam ja ajaefektiivsem. Tekkinud on võimalus lambaid rohkem kasvatada.

Valminud projektid
Valminud projektid


Tootmishoone katuse renoveerimine ja elektriamprite ostmine. 
Taotleja: OÜ Sonerlink
PRIA viite nr: 619216441615
Projekti summa: 23 923,80 €
Toetuse summa: 14 354,28 €

 

Katusekatte renoveerimine aitab kaasa ettevõtte küttepuude tootmise efektiivistamisele ning kvaliteedi kasvule. Puid saab hoiustada kuiva ruumi. 

Alaktriamprite ostmine aitab kaasa uue puulõhkumispingi tõrgeteta tööle. 

Valminud projektid
Valminud projektid

Küttega polükarbonaadist kasvuhoone soetamine
Taotleja: OÜ ProTeen Arendus
PRIA viite nr: 619216441620
Projekti summa: 10 754 €
Toetuse summa: 6452.40 €

 

Projekti eesmärgiks oli ettevõtte tegevuse laiendamine ja uute toodete arendamine, mis lisab jätkusuutlikkust ja loob uusi võimalusi arenguks, ning parandab kohalikku tööhõivet läbi toetavate teenuste. Eesmärgi elluviimiseks ja turulkonkurentsivõimeliste teenuste pakkumiseks kaasajastati tehnilist baasi kasvuhoone rajamise näol, et jätkata kohaliku puukooli laiendamist. Küttega Kasvuhoone rajamine suurendab oma taimede ja sisseostetavate tütartaimede ettekasvatamise hulka ja nomenklatuuri, nii enda ettevõtte tarvis, (haljastuse rajamisel) kui ka müügiks.

Valminud projektid
Valminud projektid

Nõudepesumasina ja konventsioonahju soetamine
Taotleja: OÜ Prowints
PRIA viite nr: 619216441620
Projekti summa: 2240,83 €
Toetuse summa: 1344,50 €

Valminud projektid
Valminud projektid

Nõmme puhketallu taastuvenergiakompleksi rajamine 
Taotleja: OÜ Šotlane
PRIA viite nr: 619216441619
Projekti summa: 18680,40 € 
Toetuse summa: 11208,24 €

 

PAKi strateegias on üheks punktiks uuenduslike lahenduste leidmise ja kasutuselevõtmise soodustamine sh kogukonnateenuste arendamisel. Päikesepaneelide paigaldamine elektrienergia tootmiseks on piirkonnas hetkel veel täiesi innovaatiline lähenemine.Anname oma panuse, et Peipsiäär väljaarendada kvaliteetseks turismisihtkohaks.

Valminud projektid
Valminud projektid

Mäetaguse mõisa endise viinaaida sisustuse soetamine. 
Taotleja: OÜ Mehntack 

PRIA viite nr: 619216441603

Projekti summa: 8660,64 € 
Toetuse summa: 5166,01 €

 

Projekti tulemusena sisustati renoveeritud Mäetaguse mõisa viinaait vajaliku mööbliga, mis võimaldab hoones läbi viia erinevaid sündmusi piirkonna inimestele: sünnipäevad, pulmad, matused seminarid, koolitused jne ning annab tööd Mäetaguse hotelli personalile.

Valminud projektid

Jahimaja renoveerimine

Taotleja: MTÜ Tudulinna Jahimeeste Selts

PRIA viite nr: 619216441603

Projekti summa: 54 018 € 
Toetuse summa: 48616,12 €

 

Projekti eesmärk oli renoveerida MTÜ Tudulinna Jahimeeste Seltsi omandis olev vana maja korralikuks jahimajaks seltsi ühistegevuste ja koostööprojektide elluviimiseks. Jahiselt on tegutsenud juba üle 40 aasta, isalt pojale põhimõttel. Seltsi liikmete arv on jõudsalt kasvanud viimaste aastate jooksul, juurde on tulnud arvukalt noori ja esindatud on ka naisjahimehed. Toetaja liikmetena osalevad soomlased. Avaliku sektori toetusi kunagi kasutatud ei ole, alati on ise hakkama saadud. Eriti on au sees vabatahtlik töö ja tegevused.

Valminud projektid

Mäetaguse multispordi areeni rajamine

Taotleja: Alutaguse Vallavalitsus (taotleja algselt Mäetaguse Vallavalitsus)

PRIA viite nr: 619217453363

Projekti summa: 111 804 €
Toetuse summa: 30 000 €

Valminud projektid

Juuksuritöökoja sisustamine ja toitlustuse lisainventari soetamine.

Taotleja: Maamaitse OÜ

PRIA viite nr: 619216441610

Projekti summa: 1730,16 €
Toetuse summa: 1038,10 €

 

Tegevuse elluviimine elavdab piirkonnas ettevõtlust ja noorte jäämiset piirkonda. Tegevuse elluviimine loob juurde uue töökoha ja ettevõtte saab hakata pakkuma uut teenust

Valminud projektid
Valminud projektid

Lemmaku puhkemaja heakord ja vabaajategevused

Taotleja: Järuska OÜ

PRIA viite nr: 619216591612

Projekti summa: 4907,61 €

Toetuse summa: 2944,56 €

 

Investeering aitas arendada kohalikul ressursil baseeruvat ettevõtlust Lemmaku puhkemaja kui elatusettevõtte kahe töökoha säilitamise näol. Lumefrees ja muruniitja aitavad ühelt poolt hoida turismipiirkonna heakorda, lihtsustasid igapäevast tööd ning aitasid arendada uusi turisiteenuseid ettevõttes - liuväli koos uisulaenutusega sobivate ilmastikuolude korral ja hooldatud territoorium jooksmiseks-liikumiseks.

Valminud projektid
Valminud projektid

Veiste kogumisaia ja kultivaatori soetamine

Taotleja: Päevapoeg OÜ

PRIA viite nr: 619216441635

Projekti summa: 20 220 €

Toetuse summa: 12 132 €

 

Eesmärk: PAKi piirkonnas on väärindatud kohalikul ressursil baseeruv ettevõtlus. Kogumisaedade kasutuselevõtuga paranes ettevõtte võimekus tegeleda lihaveisekasvatusega. Loomade kogumine, märgistamine, sorteerimine jms on veisekasvatuses oluline tegevus, mis inventari olemasolul toimub kiirelt ning mugavalt. Kultivaatori ostmisega edendatakse kohalikku põllumajandust ja toetatakse ettevõtte konkurentsivõimet. 

Valminud projektid
Valminud projektid

Täisautomaatse väikeste detailide treipingi soetamine 

Taotleja: Treimix Puit OÜ

PRIA viite nr: 619216441623

Projekti summa: 39 995 €

Toetuse summa: 23 997 €

Valminud projektid
Valminud projektid

Alutaguse seikluspargi atraktsioonide ja teenindusmaja uuendamine

Taotleja: MTÜ Mäekeskus

PRIA viite nr: 619216441604

Projekti summa: 59 445 €

Toetuse summa: 35 673 €

Niinsaare Puhkekeskuse arendamine

Taotleja: OÜ Ida-Virumaa.ee

PRIA viite nr: 619216441617

Projekti summa: 20 706 €

Toetuse summa: 12 423.60 €

Alutaguse Puhke- ja Spordikeskuse teenuste kvaliteedi tõstmine

Taotleja: Pannjärve Tervisespordikeskus SA

PRIA viite nr: 619216441618

Projekti summa: 8388,59 €

Toetuse summa: 7549.73 €

 

Piirdeaedade soetamine suurürituste korraldamiseks. 

Valminud projektid

Rohusööda kogumine tehnika ostmine

Taotleja: Drovers OÜ

PRIA viite nr: 619216441642

Projekti summa: 27 982,80 €

Toetuse summa: 16 789 €

Valminud projektid

Tuletorni festival 2017

Taotleja: Kauni Muusika MTÜ

PRIA viite nr: 619216371607

Projekti summa: 31 300 €

Toetuse summa: 28 170 €

 

Peipsi järve suubuva Rannapungerja jõe ääres toimub aastast-aastasse kahepäevane Tuletorni muusikafestival, kus muusikat kuuleb eripalgelist – meeleolujazzi, poppi, bluusi, rokki. Programmi koostaja ning artistide tutvustaja on teenekas näitleja, kirglik muusikasõber ning Ida-Virumaal kodukandimees, Guido Kangur. Tuletorni Kontserdid ootavad kõiki, lapsi, vanemaid, vanavanemaid, sugulasi, sõpru, tuttavaid – see on kui üks suur rõõmus suguvõsakokkutulek koos hea muusikaga! www.kaunismuusika.ee 

Valminud projektid
Valminud projektid

Mesila arendamine

Taotleja: OÜ Riveruud

PRIA viitenumber: 619216441634

Projekti summa: 21 902 €

Toetuse summa: 10 951 €

 

Otseseks eesmärgiks oli suurendada OÜ Riveruud mesilas toodangumahtu ja
suurendada toodete valikut. Projekti raames ehitati juurde mesilashoonele 35 m2 kasulikku pinda, et suurendada ladustamisvõimalusi ning suurendada tootmismahtu. Lisaks soetati uudne meepakendamismasin, mis pakendab mett väiksetesse tuubidesse, mida saab müüa toitlustuskohtadele. 

Valminud projektid
Jaanuar 2021
ETKNRLP
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Valminud projektid
Valminud projektid
Valminud projektid
Valminud projektid

Kohalik tegevusgrupp
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda - PAK on Leader-tüüpi kohalik tegevusgrupp, mis pakub kaasabi elukeskkonna kaasajastamisel ja parandamisel.

Strateegia
Elukeskkonna parandamine sotsiaalse ja toetava infrastruktuuriga. Loodus- ja kultuuripärandi mitmekülgsem ning efektiivsem kasutamine.

Projektitoetused
Loe lähemalt projektitaotluste vastuvõtuaegade ja projektitaotluse tingimuste kohta toetuste sektsioonis. Vaata uute voorude teated uudiste all.

Kontaktandmed
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda,
Tartu mnt 49, Iisaku 41101,
tel +372 56208461, +372 55559403, Saada e-mail

 

 Organisatsioon Organisatsioon Organisatsioon 

Veebidisain aara.ee

Valminud projektid

Valminud projektid

Helivõimendus avalikeks üritusteks Taotleja: MTÜ Kultuuriveski PRIA viite nr: 619216441636 Projekti summa: 4700 € Toetuse summa: 4200 € Eesmärgiks oli soetada helivõimendus, mida saab kasutada nii väli- kui sisetingmustes avalikel üritustel Kultuuriveski on aastaid korraldanud erinevaid üritusi Illuka, Mäetaguse ja teistes Ida-Virumaa ning muude maakondade omavalitsustes, kus tihtilugu on probleemiks helitehnika olemasolu Voorust 08.10.2016-14.10.2016

Valminud projektid

www.pakmty.ee © 2018 Peipsi-Alutaguse Koostöökoda »