Iga unistus

võib olla investeering
* kinnitada projekt "Viru LEADER koostöövõrgustiku tugevdamine " M4 meetmest toetatavaks Koosolekud 2019

Koosolekud 2019

Üldkoosolek 18.01.2019

Päevakord:
1. M4 projektide kinnitamine
Otsustati: kinnitada Peipsi-Alutaguse Koostöökoja projektid "Avastusretked", "Peipsi Järvefestival" ja "NATUREH" M4 meetmest toetatavaks.

 

 

 Juhatuse koosolek 28.05.2019


Päevakorras:
1. Liikmestaatused
2. 2018. aasta majandusaasta aruranne
3. 2019. aasta meetmemahud
4. 2019. aasta rakenduskava muudatus
5. Üldkoosoleku aeg ja koht
6. Muud küsimused

 

Üldkoosolek 07.06.2019

Päevakord:
1. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Otsustati: kinnitada Peipsi-Alutaguse Koostöökoja 2018. aasta majandusaasta aruanne. 

 


Juhatuse koosolek 09.08.2019


Päevakorras:
1. Liikmestaatus
2. Rakenduskava 2020
3. Üldkoosoleku aeg ja koht
4. Infopäev
5. Taotlusvoor
6. Hindajad

7. Muud küsimused


Üldkoosolek 22.08.2019


Päevakord:
1. 2020. aasta rakenduskava kinnitamine
Otsustati: kinnitada 2020. aasta rakenduskava.

2. Audiitori kinnitamine

Otsustati: kinnitada Peipsi-Alutaguse Koostöökoja rahandusinformatsiooni kontrollijaks perioodil 2019-2021 Audiitorbüroo Fides OÜ.

3. Hindajate nimekirja kinnitamine

Otsustati: vastavalt ettepanekule kinnitada 6.-13. september 2019 toimuva taotlusvooru hindajate üldnimekiri. 

4. Muud küsimused

 


Juhatuse koosolek 25.09.2019


Päevakorras:
1. Hindajate kinnitamine ja töötasu määramine
2. Ungari õppereisi omaosaluse kinnitamine
3. Ülevaade taotlustest
4. Muud küsimused


Juhatuse koosolek 25.10.2019


Päevakorras:
1. Projektitaotluste paremusjärjestuse ettepanekute kinnitamine


Üldkoosolek 27.12.2019


Päevakord:
1. M4 projektide kinnitamine
Otsustati: 
* kinnitada projekt "Avastusretked 2020-2022" M4 meetmest toetatavaks.
* kinnitada projekt "Alutaguse lastelaagrid" M4 meetmest toetatavaks. 

* kinnitada projekt "Viru LEADER koostöövõrgustiku tugevdamine " M4 meetmest toetatavaks.

Kohalik tegevusrühm
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda - PAK on Leader-tüüpi kohalik tegevusrühm, mis pakub kaasabi elukeskkonna kaasajastamisel ja parandamisel.

Strateegia
Elukeskkonna parandamine sotsiaalse ja toetava infrastruktuuriga. Loodus- ja kultuuripärandi mitmekülgsem ning efektiivsem kasutamine.

Projektitoetused
Loe lähemalt projektitaotluste vastuvõtuaegade ja projektitaotluse tingimuste kohta toetuste sektsioonis. Vaata uute voorude teated uudiste all.

Kontaktandmed
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda,
Tartu mnt 49, Iisaku 41101,
tel +372 56208461, +372 55559403, Saada e-mail

 

 Organisatsioon Organisatsioon Organisatsioon 

Veebidisain aara.ee

Koosolekud 2019

Koosolekud 2019

Üldkoosolek 18 01

Koosolekud 2019

www.pakmty.ee © 2021 Peipsi-Alutaguse Koostöökoda »