Iga unistus

võib olla investeering
ee/maaelu-pollumajandus-toiduturg/maaelu-maaettevotlus-maakasutus/leader Periood 2016-2023

Perioodil 2014-2023 kasutatav sümboolika


LEADER-toetuse abil rahastatud projekt või tegevus tuleb tähistada Eesti LEADER-logoga koos Euroopa Liidu LEADER-logo ja Euroopa Liidu embleemiga, mille all on tekst "Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse".

 

Määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015051?leiaKehtiv 

 

https://www.agri.ee/maaelu-pollumajandus-toiduturg/maaelu-maaettevotlus-maakasutus/leader

 

Periood 2016-2023

Kohalik tegevusrühm
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda - PAK on Leader-tüüpi kohalik tegevusrühm, mis pakub kaasabi elukeskkonna kaasajastamisel ja parandamisel.

Strateegia
Elukeskkonna parandamine sotsiaalse ja toetava infrastruktuuriga. Loodus- ja kultuuripärandi mitmekülgsem ning efektiivsem kasutamine.

Projektitoetused
Loe lähemalt projektitaotluste vastuvõtuaegade ja projektitaotluse tingimuste kohta toetuste sektsioonis. Vaata uute voorude teated uudiste all.

Kontaktandmed
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda,
Tartu mnt 49, Iisaku 41101,
tel +372 56208461, +372 55559403, Saada e-mail

 

 Organisatsioon Organisatsioon Organisatsioon 

Veebidisain aara.ee

Periood 2016-2023

Periood 2016-2023

Perioodil 2014-2023 kasutatav sümboolika LEADER-toetuse abil rahastatud projekt või tegevus tuleb tähistada Eesti LEADER-logoga koos Euroopa Liidu LEADER-logo ja Euroopa Liidu embleemiga, mille all on tekst "Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse" Määrus: https://www

Periood 2016-2023

www.pakmty.ee © 2021 Peipsi-Alutaguse Koostöökoda »