Iga unistus

võib olla investeering
pdf 0,1Mb) Meede 5 - Sotsiaalne kaasatus

Meede 5 - Sotsiaalne kaasatus

Perioodil 2023-2027 rakendab PAK Euroopa Sotsiaalfond+ vahendeid, millel on kaks laiemat eesmärki:
1. pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine;
2. inimväärikuse tagamine ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine.


Meedet rakendatakse nn vihmavarjuna, selle rakendajaks on kohalik tegevusrühm.
Meetme laiem eesmärk on piirkonna tuge vajavate sihtgruppide kaasamine ja nende toetamine (nt eakad, hoolduskoormusega inimesed, erivajadustega inimesed, toimetulekuraskustega inimesed), sh neile tegevusvõimaluste loomine pidades silmas PAKi piirkonna eripära (väga suur territoorium ja hõre asustus), aga ka valdkonnas töötavate inimeste arengu ja võrgustumise toetamine.

 

Sihtrühm on tegevuspiirkonna inimesed alates vanusest 16+ (erivajadusega inimesed) ja vanemaealised alates 55+.

 

Toetuse maksimaalne summa tegevusrühmale on kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga. Miniprojekti ühikuhind on 6 029 eurot. Toetuse määr on 100% abikõlblikust kulust. Täpsemad taotlemise tingimused vaata allolevalt meetmelehelt. 

 

Oleme planeerinud meetmele 5 kaks taotlusvooru. Oktoobris 2024 ja oktoobris 2025. Enne seda on oodata infopäevi. 

 

 

pdf M5 meetmeleht (.pdf 0,1Mb).

Kohalik tegevusrühm
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda - PAK on Leader-tüüpi kohalik tegevusrühm, mis pakub kaasabi elukeskkonna kaasajastamisel ja parandamisel.

Strateegia
Elukeskkonna parandamine sotsiaalse ja toetava infrastruktuuriga. Loodus- ja kultuuripärandi mitmekülgsem ning efektiivsem kasutamine.

Projektitoetused
Loe lähemalt projektitaotluste vastuvõtuaegade ja projektitaotluse tingimuste kohta toetuste sektsioonis. Vaata uute voorude teated uudiste all.

Kontaktandmed
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda,
Tartu mnt 49, Iisaku 41101,
tel +372 56208461, +372 55559403, Saada e-mail

 

 Organisatsioon Organisatsioon Organisatsioon 

Veebidisain aara.ee

Meede 5 - Sotsiaalne

Meede 5 - Sotsiaalne

Perioodil 2023-2027 rakendab PAK Euroopa Sotsiaalfond+ vahendeid, millel on kaks laiemat eesmärki: 1 pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine; 2

Meede 5 - Sotsiaalne kaasatus

www.pakmty.ee © 2021 Peipsi-Alutaguse Koostöökoda »